Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie

Dokumenty

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 

Kierownika Gminnej biblioteki Publicznej 

w Szydłowie z dnia 25.05.2018 r.

 

 

 

Regulamin Wypożyczalni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie

 

 

§1

 

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru Biblioteki ma charakter powszechny.

 

§2

 

1.Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są :

 1. okazać dowód tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych na Karcie zapisu, przy czym Czytelnik jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych – Klauzula informacyjna  (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)
 2. wypełnić Kartę zapisu , zapoznać się z niniejszym Regulaminem  i zobowiązać się  do jego przestrzegania , składając podpis na w/w Karcie zapisu.
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie przetwarzania i ochrony jego danych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub

    opiekunowie prawni.

3. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

4. W czasie,  gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z  

    materiałów  bibliotecznych.

 

§3

 

1.Wypożyczać można jednorazowo do 10 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

2. Bibliotekarz może  :

     a) przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią  zapotrzebowania

         ze strony  innych Czytelników.

     b) skrócić okres wypożyczenia  książki, jeśli istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.

3. Na prośbę Czytelnika Bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone

    przez innych Czytelników.

4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece.

 

§4

 

1.Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze  

    literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§5

 

1.Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, chronić je przed  

   zniszczeniem  i zagubieniem.

2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek

   odpowiada Czytelnik.

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia całkowitego Czytelnik zobowiązany jest odkupić

    identyczną pozycję lub zapłacić aktualną wartość księgarską.

 

§6

 

1. Do Czytelnika, który nie zwraca książek w terminie Biblioteka wysyła upomnienia.

2. Jeśli Czytelnik mimo wysłanych upomnień przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub

     uiszczenia  zapłaty, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń drogą sądową.

 

§7

 

1. Wszelkie życzenia lub zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika 

    Gminnej  Biblioteki Publicznej w Szydłowie , ul. Mazowiecka 63 lub wpisać się do księgi

     „życzeń i zażaleń” , która znajduje się u Kierownika Biblioteki.

 

§8

 

1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo,

    a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z

    wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

    w Szydłowie.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od postanowienia Kierownika do Wójta 

    Gminy Szydłowo.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo, e-mail : gbpszydlowo@o2.pl.
 2. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
 • w celu korzystania z usług biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach;
 • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Są udostępniane podmiotom świadczącym usługi programistyczne i informatyczne, na podstawie umów powierzenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Placówka

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  8.00 - 16.00

sobota - nieczynne

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny